FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Bohemliv og mord i Paris – Geirr Tveitt i utlandet

 

Norske komponister har alltid søkt seg mot det sentrale Europa for å hente impulser og inspirasjon til sitt kunstneriske og musikalske arbeid. Geirr Tveitt er i så måte et typisk eksempel, for både som ung student og moden kunstner reiste han ofte og mye i Europa. I Paris ble han til og med fenglset for mordet på en statsleder!

av Emil Bernhardt

Ut i verden!

Med en solid grunnutdannelse i bunnen - både som komponist og pianist - var det særlig Paris som ble viktig. De tidligste studentårene tilbragte han derimot i Leipzig, og slik knyttet han seg til en lang norsk tradisjon. Vi kjenner alle historien om Edvard Grieg som på oppfordring fra selveste Ole Bull la i vei til Leipzig allerede som 15-åring.

Leipzig

Leipzig hadde ord på seg som en av sentral-Europas mest interessante musikkbyer, og konservatoriet, som var grunnlagt av Felix Mendelssohn, gikk for å være et av de absolutt beste. Men ikke alle de norske Tysklandsfarerne tok oppgaven fatt med samme glød og apetitt som Geirr Tveitt, de fleste vendte nesa hjemover etter et par semestre ved konservatoriet. Tveitt holdt derimot stand i fire år (fra 1928-32), og opparbeidet seg etterhvert en dyp kjennskap til den tyske musikkteoretiske tradisjonen. I tillegg ble han dreven i tysk, noe han senere skulle ha god nytte av.

Steindisiplin

Undervisningen i Leipzig var preget av streng disiplin og et tradisjonelt hierarkisk forhold mellom lærer og elev. Studentene gjorde øvelser, og ble drillet i den tyske tradisjonens store mestere, fremfor alt kontrapunkt og harmonilære i tradisjonen fra Bach. Ved siden av studerte Tveitt klaver, noe som ga muligheter for oversikt over det overveldende repertoaret. Med den innsatsvilje og energi som han var utstyrt med gikk det unna med studiene, og han fikk godt skussmål fra skolens professorer.   

Til Paris

Det var allerede som student i Leipzig at Tveitt fikk ørene opp for den franske musikken, og både gjennom konserter og partiturstudier nærmet han seg de franske mesterne. Han ville videre til Paris, men først så det dystert ut med økonomien. 

Heldigvis får han et stipend i tolvte time, og kaster seg entusiastisk og eventyrlysten på toget til Paris, en metropol som med sin grandiose eleganse gjør et overveldende inntrykk på den unge kunstneren.

Den noe mer fritt-tenkende undervisningsformen falt også godt ut for Tveitts etterhvert gjennomdrillete kompositoriske håndverk. For i motsetning til Leipzig hvor professoren satt klar med rødblyanten, ble det i Paris heller lagt opp til diskusjon og samtale rundt de medbragte partiturene. Det var særlig møtet med komponistene Arthur Honegger og Heitor Villa-Lobos som gjorde inntrykk på Tveitt.

At han på en naturlig måte ble tatt inn i varmen hos disse komponistene, forteller mye om den håndverksmessige standard Tveitt alt på dette tidspunktet hadde oppnådd.

Dramatisk innvikling

Men Parisertiden skulle også bli preget av dramatikk for Geirr Tveitt. Han var notorisk pengelens, stolt som få, og dermed lite villig til å ta imot økonomiske støttepakker.

I ettertid kan det virke som bohemfaktoren heller ikke var så helt ubetydelig, og denne ble ikke mindre da Tveitt helt uten forvarsel ble arrestert og puttet i kasjotten av hissige franske politikonstabler. Det viste seg nemlig at Tveitts navn sto oppført på en liste over medsammensvorne som ble funnet i lommen til gjerningsmannen som sto bak mordet på den franske statssjefen Paul Doumer!

Tveitt, som ikke hadde noe verken med morderen eller mordet å gjøre, var tilfeldigvis blitt ført opp på listen, i det gjerningsmannen hadde samlet navn fra ringeklokkene rundt i sitt eget nabolag.

I Paris som pianist

Senere vendte Tveitt ved flere anledninger tilbake til Paris. Han hadde flere fremføringer av egne verker her, musikk som ble godt mottatt og anerkjent bl. a. av den legendariske pedagogen Nadia Boulanger. I mai 1954 opptrådte Tveitt selv som solist i urfremføringen av sin 5. klaverkonsert.

Konserten for øvrig ble heller traumatisk.

Han hadde lagt opp til et krevende program med klaverkonserter av både Brahms og Tsjaijkovskij, men ble rammet av akutt influensa og var derfor sterkt redusert på podiet. Dette skulle bli Tveitts siste opptreden i Paris.

Kilde

Reidar Storaas: Tonediktaren Geirr Tveitt, Det Norske Samlaget Oslo 1990

Foto

1. Geirr Tveitt som ung student i Paris. (Foto: Familien Tveitt)

2. Paris

3. Leipzig

4. Geirr Tveitt, sjølvportrett, Leipzig. (Foto: Familien Tveitt)

Emil Bernhardt
har bakgrunn som utøvende fiolinist. Har studert komposisjon, skrevet for og samarbeidet med en rekke ensembler, bl.a. Oslo strykekvartett, Cikada strykekvartett, Oslo Camerata og ensemble asamisimasa, i tillegg til en rekke nasjonale og internasjonale fremføringer. For tiden er han redaktør for tidsskriftet Parergon.

emilbe (at) online.no

 

© Reaktor 2007