FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Hauge-Tveitt jubileet 08

I 2008 er det hundre år sidan lyrikaren Olav H. Hauge og komponisten Geirr Tveitt føddes. Som personar var dei ulike, men dei hadde mykje til felles. Forutan fødselsår og Hardanger, hadde dei mange like ideal og inspirasjonskjelder. Begge var opne for og inspirerte av kunst og tenkjemåtar frå heile verda.

På desse sidene vil du få ei oversikt over kva som skjer i jubileumsåret
Enkel programoversikt
Oversikt over konsertar, framsyningar, utstillingar osb.
Les meir
Kva skjer?
Kva gjekk føre seg i jubile-umsåret? Arrangement, bøker, CD-ar, filmar og meir.
Les meir
Snøgge fakta om jubileet

Føremål og styremedlemmar og vår vesle administrasjon 

Les meir
Kontaktinfo

Les meir
Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007