FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Føremål

 

Føremålet til Hauge-Tveitt jubileet 2008 er å inspirera, leggje til rette for og planleggja eit breitt spekter av tiltak og arrangement som set fokus på kunstnarane Olav H. Hauge og Geirr Tveitt sitt skaparverk i samband med at det i 2008 er 100 år sidan dei vart fødde.

Jubileet skal innehalda eit mangfald av tiltak og arrangement i samarbeid med eit breitt spekter av kulturinstitusjonar både nasjonalt og internasjonalt.

Det skal gjerast innan tre geografiske sfærar som heng saman i virke for dei to kunstnarane:

 • Det lokale – Hardanger og Hordaland.
 • Det nasjonale – ei markering frå nord til sør i Noreg.
 • Det internasjonale – turné, omsetjing og forskingsseminar.
Styret

I oppbygginga av styret har ein lagt vekt på at kompetanse frå fylket og dei tre kommunane som er økonomisk ryggrad i jubileet skal vere representerte både gjennom kunstnariske krefter, næringsliv og norsk forsking:

 • Agnar Høysæter, styreleiar (Kvam kommune)
  Vara: Magnar Lussand (Olav H. Hauge stiftinga)
 • Lorentz Reitan (Bergen filharmoniske orkester)
  Vara: Henning Målsnes (Bergen filharmoniske orkester)
 • Oddny J. Miljeteig (Bergen kommune)
  Vara: Gyri Skre (Bergen kommune)
 • Guri Hjeltnes (Handelshøyskolen BI)
  Vara: Harald Gorm Johnsen (Ulvik)
 • Ingebjørg Astrup (Hordaland fylkeskommune)
  Vara: Ronny Skaar (Hordaland fylkeskommune)
 • Borghild Storaas Ones (Kvam)
  Vara: Raidar Storaas (skribent)
 • Gunnstein Akselberg (Universitetet i Bergen)
  Vara: Idar Stegane (Universitetet i Bergen)
Administrasjonen
 • Kristin Helle-Valle, dagleg leiar
 • Kristoffer Jul-Larsen, prosjektmedarbeidar og nettansvarleg (1/2 stilling)
Stiftarar/Eigarar

Hauge-Tveitt jubileet er eit aksjeselskap oppretta i 2006.

Stiftarar og aksjeeigarar er:

 • Hordaland Fylkeskommune
 • Bergen kommune
 • Kvam herad
 • Ulvik herad
 • Olav H. Hauge Stiftinga
 • Stiftelsen Harmonien
 • Stiftinga Hardingtonar

Hauge-Tveitt Jubileet 2008 AS er avvikla i mars 2009.

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007