FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Dikt og invensjonar

Konsert og opplesing med Torgeir Kinne Solsvik, Erling Wollestad og Oddvar Hjelle.

Med dikt frå Olav H. Hauge og musikk frå Geirr Tveitt inviterer Torgeir Kinne Solsvik til ein heilaften i dei to Hardanger-kunstnerane sitt namn.

Med seg på laget har han Erling Wollestad og Oddvar Hjelle. Wollestad kjende Hauge personleg, og bidreg ved å lese dikt og fortelje anekdotar frå Hauges rikhaldige diktarliv. Dikt og anekdotar vert akkompagnert av Tveitts musikk, og vil ifølge

Kinne Solsvik understreke stemninga i dikta ytterligare. - Hauge sine tekstar kjem særs godt fram i dette programmet, Tveitt sin musikk får enda større verknad sett saman med Hauge-tekstane, fortel han.

Dei har også med seg Per Indrehus sine tonesetjingar til Hauge-dikt, samt eit utval Hauge-songar.

Programmet varer i om lag ein time.

Foto

1. Illustrasjonsfoto.

 

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007