FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

 

AVGARDE i Domkirken

USF Verftet
Bergen
02.02 - 19.00
08.03 - 19.00
05.04 - 19.00

Landmark
Bergen

24.04 - 20.00

Domkirken
Bergen
02.05 - 19.00

www.avgarde.no

2. mai, 19:00, Domkirken

I år har AVGARDE inngått et tett samarbeid med Hauge-Tveitt jubileet, og det blir satt fokus på begge kunstnerne, både med originale komposisjoner og nye musikalske responser til disse. AVGARDEs navn er konstruert fra det nynorske ’av garde’ - kom deg videre og av sted!

19.00 Ruth Bakke: Bruddet
Ivar Kolve, slagverk, Ruth Bakke, orgel og foto
Geirr Tveitt / Ruth Bakke: Hundrad Folketonar frå Hardanger
Erlend Aagaard-Nilsen, trompet, tba, trombone, Ruth Bakke, orgel


Urfremføringer av Griegakademiets komponiststudenter
Nils Henrik Asheim, orgel, Rastko Popovic, el-bratsj
Orgelimpro
Nils Henrik Asheim

DrOx 
Tanja Orning, cello, Natasha Barrett, elektronikk

Ruth Bakke
Er komponist og kirkemusiker, utdannet i Norge og USA, og ansatt i Storetveit kirke fra 1973. Hun har gjort seg gjeldende som impro-visator, både til gudstjenester og ved konserter. Bakke komponerte Bruddet for over 25 år siden, men innholdet er like aktuelt i dag. Det er en meditasjon over miljø og klima og menneskets plass og skyld i dette. Komponisten har satt sammen en serie av egne, og Per Johannes Sørfonden sine fotografier. Hun har også laget nye arrangement over noen av Geirr Tveitts Hundrad Folketonar frå Hardanger, og egne musikalske responser til disse.

Griegakademiet komponiststudenter og Nils Henrik Asheim
I et stort samarbeidsprosjekt mellom komposi-sjonsstudiet på Griegakademiet og Tou Scene, presenterer AVGARDE flere urfremføringer. Rastko Popovic kommer fra Serbia, og er masterstudent ved konservatorieutdanningen, Universitetet i Stavanger. Han har spesialisert seg på el-bratsj. Noen utvalgte komposisjonsstudenter ved Griegakademiet vil i løpet av vinteren utvikle nye komposisjoner for el-bratsj sammen med Popovic for fremføringer i Stavanger og Bergen. Prosjektet coaches av den velkjente komponisten Nils Henrik Asheim, som har base i Stavanger.

Nils Henrik Asheim har også fått stor oppmerksomhet for sine orgelimprovisasjoner og vil samtidig gi en avdeling med improvisasjonsspill.

DrOx
AVGARDE er stolte av å være første stopp når Natasha Barrett og Tanja Orning lanserer sin første CD, DrOx, som blir utgitt på selskapet C74 (USA).

Natasha Barretts produksjon spenner over musikalske ytterpunkter fra konsertverker til lydkunst. Enten hun skriver for instrumentalframføring eller elektroakustiske krefter, tar hun utgangspunkt i en akusmatisk tilnærming til lyd, hvor det å mane fram ydbilder spiller en sentral rolle.

Tanja Orning er både utøver og komponist, improvisator og klassisk fortolker. Hun er utdannet cellist i Oslo, London og USA og har jobbet som alt.solocellist i Stavanger Symfoniorkester i 5 år. Hun spiller mye samtidsmusikk og har bestilt og urfremført ca. 45 verk av norske komponister.

DrOx ble etablert i 2005, og begynte som en improviserende elektroakustisk duo som forsøker å fange det umiddelbare ’sanntidige’, uten å miste den soniske og strukturelle intensiteten som kompositoriske prosesser fører med seg. Siden har Barrett og Orning inkludert komponerte verk i sitt repertoar. DrOx improviserer ved hjelp av sanntids-sampling, transformasjon, resirkulering og lagvis oppbygging av kompositoriske bygge-steiner. Klangen av den akustiske cello blir transformert til surrealistiske lydbilder og fører lytteren med på en rik elektroakustisk reise.

I Lachenmanns Pression (1969) er notasjonen og alle de klassiske klangbegrepene oppløst og verket skaper dermed en ny klangestetikk for instrumentalmusikken. Det er et verk der notasjonen er skapt fra et nullpunkt ­ den beskriver ikke klangene, men cellistens handlinger. Ved hjelp av tegninger eller kart over celloen og buen, samt piler og streker, indikerer Lachenmann hvor cellisten stryker, gnikker og slår på cellokroppen.

 

 

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007