FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Harding Puls med utstillingar

Agatunet, Ullensvang
10.mai-august

Kunstutstilling

Nettstad

I samband med 100-års jubileet for Olav H. Hauge og Geirr Tveitt sin fødsel er kunstnarane i Harding Puls utfordra til å la seg inspirere av desse to kunstnarane sine verk.
 
Ei gruppe på ca 15 biletkunstnarar og kunsthandverkarar er i full gang med sine arbeider. Det er eit rikt og spanande materiale til fordjuping og inspirasjon. Kunstnarane nærmar seg materiale på ulike måtar. Resultatet vert to utstillingar med stor spennvidde.

Ei utstilling vert sendt til Trygve Lie Gallery i Sjømannskyrkja i New York, med opning 15. mai. Me reknar med at 4-6 kunstnarar vil få delta i New York.

Den største utstillinga vert vist i Hardanger. På Agatunet vert dette årets sesongutstilling. Med opning 10. mai og utstillinga står til midt i august.

Utstillinga vil vandra vidare i regionen til Ulvik i samband med Poesifestivalen og til Odda i samband med Litteratursymposiet. I Kvam vil utstillinga visast kring tidspunktet for Geirr Tveitt sin fødselsdag den 19.oktober.

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007