FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Thor Inge Falch (Foto: Operaen i Kristiansund / Bjørn Hansen)
Jeppe på Operafestukene 08

Operafestuken 08
Kristiansund
08.-20. februar

Opera


Nettstad

Ein komisk opera i tre akter av Geirr Tveitt.
Librettoen er av Geirr Tveitt, svært fritt etter Ludvig Holberg.

Jeppe er eit typisk døme på eit undertrykt menneske, han ligg under for alkohol, vert hundsa av kona si
Nille og vert utnytta og plaga av omgjevnadane sine. I staden for å prøva å løysa problema sine, prøver han å fortrenga dei med hjelp av eit voldsomt alkoholforbruk – og forsterkar dermed problema så dei blir nærast uløyselege. Ein vond sirkel vert etablert.

Sjølv om temaet er tragisk, er Jeppe absolutt ein komisk opera. Tveitt nytta i stor grad handlinga til Holberg, men la vekt på å framstilla Jeppe som eit varmt og jordnært menneske.

Jeppe var eit bestillingsverk frå Festspela i Bergen og vart uroppført der i 1966. 

 

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007