FRAMSIDA
JUBILEUMSÅRET
Enkel programoversikt
Kva skjer?
OLAV H. HAUGE
Artiklar
Biografi
Utgjevingar
Haugeordbok
Vekediktet
Til skuleungdommen
GEIRR TVEITT
Biografi
Artiklar
Musikk
Diskografi (opnar i nytt vindauge)
Lydopptak (opnar i nytt vindauge
Verkliste (Opnar i nytt vindauge)
BUTIKKEN (ikkje aktiv)
T-skjorter
Magnetpoesi
Buttons
Postkort
   


   
   
   
   

 

Tid å hausta inn

Tittel
Tid å hausta inn
Forfattar 
Bodil Cappelen og Ronny Spaans (red.)
Lansert
2008

31 forfattarar om Olav H. Hauge.

31 forfattarar, både ferske og etablerte, norske og utanlandske, har skrive om sine møte med Hauge eller verka hans. 

Mange menneske har blitt inspirert og fascinert av tekstane til Olav H. Hauge. Mange forfattarar, forskarar og andre skrivande var og så heldige å få treffa Hauge medan han levede. I denne samlinga finn ein artiklar, essay og dikt skrive av menneske som har møtt Hauge personleg, eller som har blitt inspirert i møte med tekstane hans. Mellom bidragsytarane finn ein til dømes Einar Økland, Eldrid Lunden, Jan Erik Vold, Ruth Lillegraven og Øyvind Rimbereid.  

 

Foto        

1. Utdrag frå omslaget (Foto: Det Norske Samlaget)

Her kunne du få vita kva som skjedde kver einaste dag i jubileumsåret. For ein oversikt over programmet, sjå den enkle programoversikta.
Her presenterte vi små faktabiter om Hauge og Tveitt.

Her publiserte vi kvar veke eit dikt av Olav H. Hauge.
Sjå liste over dikta.

© Reaktor 2007